MENGENAI KAMI

Jabatan Kesihatan Negeri Melaka diwujudkan bertujuan untuk membekalkan suatu perkhidmatan kesihatan penggalakan dan pencegahan dan rawatan asas kepada orang ramai terutama sekali penduduk luar bandar untuk membolehkan keseluruhan masyarakat memperolehi dan menikmati kemudahan- kemudahan kesihatan untuk menggalakkan mereka mengambil bahagian dalam proses penukaran sikap ke arah mencapai taraf kesihatan yang baik dan mengelakkan dari berlaku dan merebaknya penyakit serta menjauhkan mereka daripada bahaya - bahaya kesihatan yang boleh menjejaskan kehidupan ekonomi dan sosial mereka.

Senarai Pengarah Kesihatan Negeri Melaka

TAHUN  1934 - 2014

Bil.

 Nama

Tarikh

1.

Dr. S.P. Lupprian

1934 – 1938

2.

Dr. Bearblock

1939 – 1941

3.

Dr. S. Thambipillai (Bhg. Awam – Era Jepun)

Januari 1942 -  September 1945

4.

Dr. (Col.) Maclintok

Oktober 1945 -  Januari 1947

5.

Dr. Mac Pherson

Februari. 1947 – Mac 1948

6.

Dr. J.E. Mc. Mahon

April 1948 – Mei 1949

7.

Dr. W. Glyn Evans

Jun 1949 – Mac 1952

8.

Dr. Macbeth

April 1952 – Mac 1953

9.

Dr. J.E. Mc. Mahon

April 1953 – April 1955

10.

Dr. Chelah

Mei 1955 – November 1955

11.

Dr. J.E. Mc. Mahon

Disember 1955 – Julai 1957

12.

Dr. Ten Yoon Fong

Ogos 1957 – Febuari 1959

13.

Dr. Hj. Abbas bin Hj. Alias

Mac 1959 – Jun 1960

14.

Dr. S.A. Sabaratnam

Julai 1960 – Disember 1968

15.

Dr. D.B.S. Edward

16 Julai 1969 – 31 Julai 1971

16.

Dr. A. Dasen

1 Disember 1971 – 31 Mei 1972

17.

Dr. Jagjit Singh

15 Julai 1972 – 31 Ogos 1978

18.

Dr. C.G.A. Fonseka

1 September 1978 – 30 November 1980

19.

Dr. Jit Singh (Pemangku)

1 Disember 1980 – 15 Disember 1981

20.

Dr. Naranjan Singh

16 Disember 1981 – 15 November 1983

21.

Dr. M.K. Hallaj Rahmatullah

16 November 1983 – 13 Disember 1984

22.

Dr. R. Mahathevan

1 Januari 1985 – 31 Januari 1987

23.

Dr. Gurmit Singh

1 Mac 1987 – 30 Jun 1992

24.

Dr. Zainul bin Hamzah

16 Disember 1992 – 15 Januari 1994

25.

Dr. Abdul Rahman bin Muda

16 Januari 1994 – 28 Februari 1999

26.

Dr. Sarah bt. Yaacob

1 Mac 1999 – 30 Jun 2001

27.

Dr. Hj. Jalal bin Halil Khalil

1 Julai 2001 – 15 September 2003

28.

Dr. Sulaiman bin Che Rus

16 Mei 2004 – 15 Januari 2005

29.

Dr. Nooraini bt. Baba

16 Januari 2005 – 14 Mei 2008

30.

Dr. Ghazali bin Othman

16 Oktober 2008 – 30 September 2009

31.

Dato’ Dr. Haji Azmi bin Hashim

16 Oktober 2009 hingga 20 Januari 2012

32.

Datuk Dr. Teoh Siang Chin

Julai 2012 hingga 5 Februari 2014

33. Dr. Ghazali bin Othman 9 Jun 2014 hingga Sekarang

Tarikh Akhir Kemaskini :: 16-11-2016 :: 03:15 PM