MENGENAI KAMI  PROFIL PERKHIDMATAN

BAHAGIAN PENGURUSAN

Jabatan Kesihatan Negeri Melaka

Objektif

Objektif Bahagian Pengurusan adalah untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan dalam semua bidang pengurusan (sumber manusia, kewangan, pentadbiran, pembangunan, perolehan, aset dan stor, pengurusan maklumat dan psikologi kaunseling) adalah yang terbaik, dipercayai dan berkesan.

Profil

Bahagian Pengurusan diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pengurusan) dan dibantu oleh 100 orang pegawai. Bahagian ini terbahagi kepada 8 unit iaitu:

Profil Perkhidmatan      Bahagian Kesihatan Awam    Bahagian Perubatan    Bahagian Pergigian    Bahagian Perkhidmatan Farmasi    Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 20-03-2017 :: 12:01 PM