MENGENAI KAMI

PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN
JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

 
Kami berjanji akan:

 1. Memberi layanan dengan hormat, sopan dan penyayang tanpa mengira bangsa, agama, umur, jantina ataupun sosio-ekonomi pelanggan.
 2. Menyelesaikan siasatan aduan kategori mudah dan sederhana dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 3. Memberi sokongan yang bersepadu kepada Pejabat Kesihatan Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam menguruskan kawalan wabak dengan cekap dan berkesan dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut jenis wabak.
 4. Mengemukakan kes pendakwaan terhadap pelanggaran Undang – Undang Kesihatan Awam kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh  lima (5) hari bekerja daripada penerimaan fail dari daerah.
 5. Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
 6. Memproses permohonan lengkap Penubuhan Lembaga Perubatan di hantar ke Hospital Melaka dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
 7. Menyediakan Pasukan Pelindungan Perubatan (PPP) kepada VVIP (Negeri Melaka dan dari Luar Negeri Melaka) yang berkelayakan mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia.
 8. Semua permohonan pembaharuan lesen kemudahan dan perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta di hantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa tiga puluh (35) hari dari tarikh penerimaan lengkap dokumen.
 9. Setiap Permohonan Lesen Racun Jenis A, B, Permit Natrium Hidroksida dan Permit Psikotropik yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
 10. Mengeluarkan Sijil Penjualan Bebas kepada industri dalam tempoh satu (1) hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

 
Untuk membolehkan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka melaksanakan piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:

 1. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan;
 2. Menjaga kesihatan dirinya dan masyarakat dengan mengamalkan cara  hidup yang sihat dan
 3. Menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan secara bertanggungjawab.


PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN PENGURUSAN,
JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

 
Kami berjanji akan :

 1. Memberi layanan dengan hormat, sopan dan penyayang tanpa mengira bangsa, agama, umur, jantina ataupun sosio-ekonomi pelanggan.
 2. Memaklumkan akuan penerimaan aduan secara bertulis atau email kepada pengadu dalam tempoh satu hari bekerja selepas aduan diterima.
 3. Menyelesaikan siasatan aduan kategori mudah dan sederhana dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 4. Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
 5. Memproses permohonan pengesahan dalam perkhidmatan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
 6. Memproses permohonan persaraan wajib dalam tempoh 14 hari daripada tarikh permohonan lengkap diterima.
 7. Memberi maklumbalas dalam masa 1 hari bekerja bagi setiap aduan pelanggan berkaitan kerosakan ICT yang diterima.
 8. Menyediakan waran-waran peruntukan kecil untuk Hospital, Pejabat Kesihatan Daerah dan Pergigian Negeri Melaka dalam tempoh 7 hari daripada tarikh waran peruntukan diterima.
 9. Memastikan setiap rujukan kaunseling dari majikan akan mendapat perkhidmatan psikologi kaunseling dalam masa 7 hari waktu bekerja daripada tarikh rujukan diterima.
 10. Memberikan perkhidmatan latihan untuk kemajuan kerjaya dan pembangunan modal insan bagi anggota-anggota di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka sekurang-kurangnya 7 hari setahun.

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN KESIHATAN AWAM,
JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

 
Kami berjanji akan :

 1. Memberi layanan dengan hormat, sopan dan penyayang tanpa mengira bangsa, agama, umur, jantina ataupun sosio-ekonomi pelanggan.
 2. Memberi sokongan yang bersepadu kepada Pejabat Kesihatan Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam menguruskan kawalan wabak dengan cekap dan berkesan dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut jenis wabak.
 3. Memantau dan menyusul aduan kategori mudah dan sederhana yang diterima oleh Bahagian Kesihatan Awam diselesaikan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja.
 4. Mengemukakan kes pendakwaan terhadap pelanggaran Undang – Undang Kesihatan Awam kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh (5)  hari bekerja daripada penerimaan fail dari daerah.
 5. Setiap permohonan pembaharuan lesen (operasi dan penggunaan mesin x-ray) oleh Pengamal Perubatan Swasta akan dikemukakan ke Kementerian Kesihatan Malaysia dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN PERUBATAN,
JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

 
Kami berjanji akan :

 1. Memberi layanan dengan hormat, sopan dan penyayang tanpa mengira bangsa, agama, umur, jantina ataupun sosio-ekonomi pelanggan.
 2. Menyediakan Pasukan Perlindungan Perubatan (PPP) kepada VVIP (Negeri Melaka dan dari Luar Negeri Melaka) yang berkelayakan mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia.
 3. Memproses permohonan lengkap Penubuhan Lembaga Perubatan di hantar ke Hospital Melaka dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
 4. Mengemukakan keputusan Lembaga Perubatan di hantar kepada pemohon dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
 5. Permohonan untuk Pendaftaran Klinik Perubatan/Pergigian Swasta akan dihantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa dua puluh (20) hari dari tarikh premis lulus pemeriksaan pra-pendaftaran.
 6. Semua permohonan pembaharuan lesen kemudahan dan perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta dihantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari tarikh penerimaan lengkap dokumen.

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN,
JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

 
Kami berjanji akan :

 1. Memberi layanan dengan hormat, sopan dan penyayang tanpa mengira bangsa, agama, umur, jantina ataupun sosio-ekonomi pelanggan.
 2. Memaklumkan akuan penerimaan aduan secara bertulis atau email kepada pengadu dalam tempoh satu hari bekerja selepas aduan diterima.
 3. Memulakan siasatan ke atas aduan bertulis dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 4. Menyelesaikan siasatan aduan kategori mudah dan sederhana dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 5. Memberi maklumbalas berkala / yang dipohon kepada pihak yang berkenaan  sebelum tarikh tutup.
 6. Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
 7. Menghantar surat permohonan pengesahan dalam jawatan, taraf berpencen, kenaikan pangkat dan permohonan menjalankan lokum kepada JKN dalam tempoh satu (1) minggu dari dokumen lengkap diterima.
 8. Menghantar borang permohonan Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan untuk tahun berikutnya ke Majlis Pergigian Malaysia sebelum 15 Mac tahun semasa.PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI,
JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

 
Kami berjanji akan :

 1. Setiap permohonan Lesen Racun Jenis A, B, Permit Natrium Hidroksida dan Permit Psikotropik yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja.
 2. Urusan pembayaran dilakukan dalam masa 7 hari selepas semua dokumen lengkap diterima.

Kami berjanji akan:

 1. Setiap pelanggan akan dilayan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi.
 2. Memastikan ubat-ubatan kepada pelanggan dibekal kepada pelanggan dalam masa 30 minit pada waktu pejabat dengan syarat:
 • Preskripsi adalah sah, lengkap dan tidak bermasalah.
 • Tidak termasuk preskripsi mengandungi ubat-ubatan yang perlu dibancuh.
 1. Semua preskripsi ubat susulan bagi pelanggan yang menyertai program temujanji farmasi akan dibekalkan dengan ubat pada tarikh yang dipersetujui.PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN,
JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

 
Kami berjanji akan :

 1. Memaklumkan akuan penerimaan aduan secara bertulis atau email kepada pengadu dalam tempoh satu hari bekerja selepas aduan diterima.
 2. Memulakan siasatan ke atas aduan bertulis dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 3. Menyelesaikan siasatan aduan kategori mudah dan sederhana dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 4. Memastikan semua premis makanan yang diperiksa diambil tindakan sekiranya beroperasi secara tidak bersih atau sanitasi yang kotor.
 5. Mengeluarkan Sijil Penjualan Bebas kepada industri dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 6. Memastikan permohonan bagi pemantauan keselamatan makanan bagi majlis-majlis keraian diproses dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh maklumat lengkap diterima.
 7. Memastikan 2 kali setahun audit dijalankan ke atas Kursus Pengendalian Makanan yang dianjurkan oleh Sekolah Latihan Pengendali Makanan yang diiktiraf Kementerian Kesihatan Malaysia.


 

PIAGAM PELANGGAN BAGI PERKHIDMATAN BARISAN HADAPAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIAPIAGAM PELANGGAN BAGI HOSPITAL

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara professional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti

 1. Keutamaan akan kami berikan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut :
  a) Semua kes kritikal (Zon Merah) dirawat dengan serta-merta
  b) Semua kes separa kritikal (Zon Kuning) dirawat dalam masa 15 minit
  c) Lain-lain Kes (Zon Hijau) akan dilihat mengikut keutamaan keadaan pesakit
   
 2. Perkhidmatan Klinik Pesakit Luar dan Klinik Pakar akan diberikan mengikut giliran dan/atau keadaan pesakit.  Keutamaan akan diberikan kepada kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan orang kurang upaya.
 3. Maklumat akan diberikan kepada pelanggan berkenaan penyakit dan perawatan.
 4. Kerahsiaan maklumat peribadi, penyakit dan perawatan yang diberikan kepada pesakit adalah dijamin.
 5. Kemudahan dan persekitaran yang bersih, selesa dan selamat disediakan


PIAGAM PELANGGAN BAGI KLINIK KESIHATAN

Kami berjanji untuk :

 1. Melaksanakan pemeriksaan dan memberi rawatan bagi [JENIS PELANGGAN] dalam tempoh [INDIKATOR] dari masa pendaftaran                
                 

  NO.

  PELANGGAN

  INDIKATOR

  Ibu Mengandung
  1 Kes Baru 60 minit
  2 Kes Ulangan (Normal) 30 minit
  3 Kes Ulangan (Bermasalah) 120 minit
   
  Bayi / Kanak-Kanak
  1 Kes Baru 60 minit
  2 Kes Ulangan (Normal) 30 minit
  3 Kes Ulangan (Bermasalah) 120 minit
   
  Lain-lain Kategori
  1 Kes Baru 60 minit
  2 Kes Ulangan (Normal) 30 minit
  3 Kes Ulangan (Bermasalah) 120 minit
                            
 2. Bersedia untuk pergi menyambut kelahiran dalam masa 15 minit dari makluman diterima.
 3. Memastikan semua kes rujukan ke hospital yang menggunakan ambulans dihantar seta merta selepas keadaan pelanggan stabil.
 4. Memastikan aktiviti promosi kesihatan bagi setiap kumpulan sasar (pelanggan) yang khusus, 100% mengikut jadual yang ditetapkan.
 5. Memastikan semua ubat didispens di kaunter farmasi dalam tempoh 30 minit selepas menerima preskripsi.
 6. Memberi Akuan Penerimaan Aduan secara bertulis atau emel kepada pengadu dalam tempoh satu (1) hari selepas aduan diterima.
   

PIAGAM PELANGGAN BAGI KLINIK PERGIGIAN PRIMER

Kami berjanji untuk :

Rawatan pergigian :

 • 1.    Pesakit luar dipanggil untuk rawatan dalam tempoh 30 minit.

* hanya melibatkan pesakit yang telah didaftar tanpa temujanji
* kecuali dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan
* standard seperti yang dipersetujui di peringkat negeri

Kepuasan Pelanggan :

 • 2.    Pesakit berpuas hati dengan perkhidmatan pergigian yang diberikan.

* standard seperti yang dipersetujui di peringkat negeri
* kajian dijalankan setahun sekali

Umum :

 • 3.    Memberi akuan penerimaan kepada pengadu dalam tempoh satu (1) hari selepas aduan diterima
Mengenai Kami      Perutusan Pengarah Kesihatan Negeri Melaka    Senarai Pengarah Kesihatan Negeri Melaka    Latar Belakang Jabatan    Misi, Visi dan Objektif    Pencapaian Piagam Pelanggan    Carta Organisasi    Profil Perkhidmatan 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 24-04-2019 :: 04:56 PM