Pekeliling, Akta & Polisi

 

Keterangan
GARIS PANDUAN BANTUAN ELAUN KASUT KKM 2020
SENARAI AGENSI SEKTOR AWAM BAGI TUJUAN TUNTUTAN BIL RAWATAN PERUBATAN KAKITANGAN/PESARA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI (PAN), PIHAK BERKUASA BERKANUN (PBB) DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)
SENARAI LENGKAP AGENSI DI BAWAH PERKHIDMATAN AWAM NEGERI (PAN), BADAN BERKANUN NEGERI (PBB) & PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)
PEKELILING PERBENDAHARAAN WP1.4 - KADAR & SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN & BAYARAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERANA MENJALANKAN TUGAS RASMI
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN BAYARAN BIL RAWATAN DI FASILITI KKM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM NEGERI, PIHAK BERKUASA TEMPATAN DAN PIHAK BERKUASA BERKANUN
PELAKSANAAN BAYARAN BIL RAWATAN DI FASILITI KKM BAGI PEGAWAI / PESARA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH DAN SARAWAK
PENJELASAN DAN PANDUAN PENGENAAN CAJ BAGI PEMERIKSAAN KESIHATAN WARGANEGARA MALAYSIA DI FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
SURAT PERWAKILAN KUASA PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 11
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KUTIPAN CAJ UJIAN PENGESANAN COVID-19 DI PMA DAN CAJ STESEN KUARANTIN OLEH KKM
KEMASKINI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KUTIPAN TEST COVID-19 DAN KOS KUARANTIN & FAQ
BUKU PANDUAN KEMUDAHAN RAWATAN PERUBATAN KKM
SOALAN LAZIM COVID-19
GARIS PANDUAN PENYELARASAN KUTIPAN CAJ PENDAFTARAN DAN PERKHIDMATAN DI FASILITI KESIHATAN PRIMER, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) BAGI WARGANEGARA
Pekeliling Perkhidmatan Bil.6/2016 - Panduan Pertukaran Pelantikan
Surat Edaran KSU Bil 3 Tahun 2016 - Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh Hari Setahun
Surat Pekeliling Pekhidmatan Bil 2 Tahun 2016
Surat Pekeliling Pengarah Kesihatan Negeri Bil.1 Tahun 2017 - Kawalan Dalaman Bagi Bekalan Pakaian Seragam Serta Kemudahan dan Kadar Bekalan Kasut Kepada Pegawai
Surat Pekeliling Pengarah Kesihatan Negeri Bil.2 Tahun 2017 - Penetapan Kadar Bagi Perkhidmatan Penyediaan Makanan
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2015 : Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan
Medical Device Registration Module
Garis Panduan Permohonan Kelulusan Melakukan Pekerjaan Luar/Kerja Sambilan bagi Penjawat Awam di Kementerian Kesihatan Malaysia
Laws Of Malaysia Act 737 Medical Device Act 2012
Introduction to Medical Device Centralised Online Application System
Good Distribution Practice For Medical Devices (GDPMD)
Registration Of Medical Device The Requirement
Policy Updates On Implementation Of Medical Device Regulatory Control In Malaysia Act 737
Requirements and Procedures for Establishment License
Towards Implementation Of Medical Device Act 2012 Act 737
Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia - No Semakan 4.0
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Pelbagai
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Pembedahan
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Pesakit Luar
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Rawatan
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Siasatan
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Ujian Makmal
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Wad
Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012
Peraturan dan Kadar Baru Elaun Jahit Pakaian Seragam Bagi Penjawat Awam Di KKM
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Tiada maklumat untuk halaman ini. Mungkin anda boleh layari halaman ini semula pada masa depan?

Polisi

Keterangan
Polisi Penyampaian Perkhidmatan Rawatan Harian Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader