Pekeliling, Akta & Polisi

Akta dan polisi di bawah adalah akta dan polisi terbaru sahaja. Untuk akta dan polisi terdahulu, sila layari portal Kementerian Kesihatan Malaysia di http://www.moh.gov.my/circulars

Keterangan
Surat Pekeliling Pengarah Kesihatan Negeri Bil.2 Tahun 2017 - Penetapan Kadar Bagi Perkhidmatan Penyediaan Makanan
Surat Pekeliling Pengarah Kesihatan Negeri Bil.1 Tahun 2017 - Kawalan Dalaman Bagi Bekalan Pakaian Seragam Serta Kemudahan dan Kadar Bekalan Kasut Kepada Pegawai
Surat Edaran KSU Bil 3 Tahun 2016 - Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh Hari Setahun
Surat Pekeliling Pekhidmatan Bil 2 Tahun 2016
Pekeliling Perkhidmatan Bil.6/2016 - Panduan Pertukaran Pelantikan
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2015 : Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan
Medical Device Registration Module
Garis Panduan Permohonan Kelulusan Melakukan Pekerjaan Luar/Kerja Sambilan bagi Penjawat Awam di Kementerian Kesihatan Malaysia
Laws Of Malaysia Act 737 Medical Device Act 2012
Introduction to Medical Device Centralised Online Application System
Good Distribution Practice For Medical Devices (GDPMD)
Registration Of Medical Device The Requirement
Policy Updates On Implementation Of Medical Device Regulatory Control In Malaysia Act 737
Requirements and Procedures for Establishment License
Towards Implementation Of Medical Device Act 2012 Act 737
Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia - No Semakan 4.0
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Pelbagai
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Pembedahan
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Pesakit Luar
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Rawatan
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Siasatan
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Ujian Makmal
Caj Baru Perubatan bagi warga asing - Fi Wad
Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012
Peraturan dan Kadar Baru Elaun Jahit Pakaian Seragam Bagi Penjawat Awam Di KKM
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Tiada maklumat untuk halaman ini. Mungkin anda boleh layari halaman ini semula pada masa depan?

Polisi

Keterangan
Polisi Penyampaian Perkhidmatan Rawatan Harian Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader