PANDUAN PERMOHONAN LATIH AMAL

Keterangan
GARISPANDUAN AM PELAKSANAAN TERMASUK KUTIPAN CAJ BAYARAN UNTUK SANGKUTAN KLINIKAL (CLINICAL ATTACHMENT) DI HOSPITAL-HOSPITAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) OLEH PAKAR PERUBATAN, PEGAWAI PERUBATAN, JURURAWAT DAN ANGGOTA SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (ASKB) SEPERTI PEGAWAI SAINS, PEGAWAI DIETETIK, JURU X-RAY, JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN DAN PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN DARI SEKTOR AWAM DAN SWASTA DALAM DAN LUAR NEGARA
PEKELILING KETUA PENGARAH KESIHATAN BIL. 16/2008: GARIS PANDUAN MELAKSANAKAN POSTING ELEKTIF OLEH PELAJAR PERUBATAN DI FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
GARIS PANDUAN PENGGUNAAN FASILITI KKM UNTUK LATIHAN AMALI OLEH IPTA DAN IPTS BAGI PROGRAM PENGAJIAN KEJURURAWATAN
GARIS PANDUAN PENGGUNAAN FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI TUJUAN LATIHAMAL PELAJAR INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT)
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Tarikh Akhir Kemaskini :: 12-05-2017 :: 10:14 AM