IKLAN PENGAMBILAN PERSONEL SHORT-TERM EMPLOYMENT PROGRAM (MYSTEP) DI JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

Jabatan Kesihatan Negeri Melaka (JKN Melaka) ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut:  

BIL 

MAKLUMAT 

JAWATAN PERSONEL MySTEP

SYARAT LANTIKAN

1. 

Gelaran Tugas : Pegawai Teknologi Makanan

Kadar Upah : RM2,100.00

Penempatan : Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Negeri
Melaka

i) Warganegara Malaysia;
ii) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada          tarikh tutup iklan jawatan;
iii) Memiliki ijazah yang diiktiraf dalm bidang Sains( Teknologi Makanan/ Pengajian Makanan / Pemakanan);
iv) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu
     (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat         SijilPelajaran Malaysia atau kelulusan yang         diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
v) Berpengetahuan dan mahir menggunakan
    komputer dan aplikasi komputer seperti              Microsoft Word, Excel dan lain-lain.

vi) Mempunyai pengalaman dalam mengendalikan Program Jaminan Keselamatan di premis - premis pengeluaran makanan; dan 

vii) Keutamaan kepada calon yang mempunyai lesen memandu Kelas D dan memiliki kenderaan sendiri

Sila kemukakan permohonan yang lengkap ke jabatan ini sebelum atau pada 13 NOVEMBER 2023 (ISNIN). Permohonan yang lewat diterima atau tidak lengkap dengan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak akan dipertimbangkan.

No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
IKLAN PENGAMBILAN 2024 - PTM.pdf
Uploaded Date: 31 Oct 2023
Size: 62.15 KB
31 Oct 2023
PDF | 62.15 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara