JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

 

CIO JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

 

                                                                                                         

                                                                                               Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri
                                                                                                               Dr. Ismail bin Ali


PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

(a) Melaksanakan kawalan keselamatan ICT selaras dengan keperluan KKM;
(b) Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan DKICT KKM kepada semua pengguna;
(c) Menjalankan pengurusan risiko;
(d) Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya;
(e) Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT KKM (CERT KKM);
(f) Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenalpasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera;
(g) Memantau pematuhan DKICT KKM;
(h) Menyedia dan melaksanakan keseluruhan program-program keselamatan ICT KKM; dan
(i) Menjalankan penilaian untuk memastikan tahap keselamatan ICT dan mengambil tindakan pemulihan dan pengukuhan bagi meningkatkan tahap keselamatan infrastruktur ICT supaya insiden baru dapat dielakkan.

Jabatan Kesihatan Negeri Melaka      Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan    Latar Belakang Jabatan    Misi, Visi dan Objektif    Piagam Pelanggan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka    Pencapaian Piagam Pelanggan    Carta Organisasi    Direktori Staf 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 30-04-2021 :: 09:45 AM