PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT KESIHATAN DAERAH ALOR GAJAH

 

Statistik

Memberi layanan dengan hormat,sopan dan penyayang tanpa mengira bangsa,agama,umur, jantina ataupun sosio- ekonomi pelanggan
Lihat Statistik  »   
Semua kes denggi yang dinotifikasi akan diambil tindakan dalam tempoh (24) jam.
Lihat Statistik  »   
Memberi maklumbalas berkaitan permohonan kementerian Kesihatan dan pameran oleh agensi luar dalam masa (5) hari bekerja.
Lihat Statistik  »   
Semua permohonan sijil kesihatan makanan(selain daripada ikan dan hasilan ikan) akan disiapkan dalam tempoh (7) hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap
Lihat Statistik  »   
Semua permohonan laporan perubatan yang lengkap akan disiapkan dalam tempoh (4) minggu.
Lihat Statistik  »   
Memaklumkan akuan penerimaan aduan secara bertulis atau email kepada pengadu dalam tempoh (1) hari bekerja selepas aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Memulakan siasatan ke atas aduan bertulis dalam tempoh (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan siasatan aduan dalam tempoh (14) hari bekerja dari tarikh aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh (14) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima
Lihat Statistik  »   

Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-02-2019 :: 03:44 PM