PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT KESIHATAN DAERAH MELAKA TENGAH

 

Statistik

Memberi layanan dengan hormat,sopan dan penyayang tanpa mengira bangsa,agama,umur jantina dan sosio-ekonomi pelanggan
Lihat Statistik  »   
Semua kes denggi yang dinotifikasi akan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam
Lihat Statistik  »   
Memberi maklumbalas berkaitan permohonan kem kesihatan dan pameran oleh agensi luar dalam masa (5) hari bekerja
Lihat Statistik  »   
Semua permohonan sijil kesihatan makanan (selain daripada ikan dan hasilan ikan) akan disiapkan dalam tempoh (7) hari bekerja dari tempoh permohonan yang lengkap
Lihat Statistik  »   
Semua permohonan laporan perubatan yang lengkap akan disiapkan dalam tempoh 4 minggu
Lihat Statistik  »   
Memaklumkan akuan penerimaan aduan secara bertulis atau email kepada pengadu dalam tempoh 1 hari bekerja selepas aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Memulakan siasatan ke atas aduan bertulis dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan siasatan aduan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan di terima
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan dokumen lengkap.
Lihat Statistik  »   

Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-02-2019 :: 03:43 PM