PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PERGIGIAN

 

Statistik

Memaklumkan akuan penerimaan aduan secara bertulis atau email kepada pengadu dalam tempoh satu (1) hari bekerja selepas aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Memulakan siasatan ke atas aduan bertulis dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima
Lihat Statistik  »   
Memberi maklumbalas berkala/yang dipohon kepada pihak yang berkenaan sebelum tarikh tutup
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan siasatan aduan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Memastikan pesakit menerima rawatan dalam tempoh 30 minit
Lihat Statistik  »   
Memastikan pelanggan berpuashati dengan perkhidmatan rawatan yang diterima
Lihat Statistik  »   
Memastikan pesakit diberi temujanji untuk rawatan susulan dan penskaleran (jika perlu) dalam tempoh 3 bulan
Lihat Statistik  »   
Memastikan pembaikkan gigi palsu/aplians yang rosak disiapkan dalam 2 hari bekerja
Lihat Statistik  »   
Memberikan akuan penerimaan aduan secara bertulis atau email kepada pengadu dalam tempoh satu (1) hari bekerja selepas aduan diterima
Lihat Statistik  »   

Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-02-2019 :: 12:28 PM