PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PERGIGIAN

 

Statistik

Memaklumkan akuan penerimaan aduan secara bertulis atau e-mail kepada pengadu dalam tempoh satu (1) hari bekerja selepas aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan siasatan Aduan Biasa dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Memastikan Surat Akuan Terima diberikan dalam tempoh 3 hari bekerja bagi Permohonan Pendaftaran Klinik Pergigian Swasta baru.
Lihat Statistik  »   
Memastikan permohonan yang lengkap dihantar ke CKAPS dalam tempoh 7 hari bekerja.
Lihat Statistik  »   
Memastikan pesakit menerima rawatan dalam tempoh 30 minit
Lihat Statistik  »   
Memastikan pelanggan berpuashati dengan perkhidmatan rawatan yang diterima
Lihat Statistik  »   
Memastikan pesakit diberi temujanji (jika perlu) dalam tempoh 3 bulan
Lihat Statistik  »   
Memastikan pembaikkan gigi palsu/aplians yang rosak disiapkan dalam 2 hari bekerja
Lihat Statistik  »   

Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-02-2019 :: 12:28 PM