PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

 

Statistik

Memberi perkhidmatan yang adil, sopan, mesra dan penyanyang tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama dan taraf sosio ekonomi
Lihat Statistik  »   
Memberi sokongan yang bersepadu kepada Pejabat Kesihatan Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam menguruskan kawalan wabak dengan cekap dan berkesan dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut jenis wabak
Lihat Statistik  »   
Memantau dan menyusul aduan yang diterima oleh Bahagian Kesihatan Awam diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja
Lihat Statistik  »   
Mengemukakan kes pendakwaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Kesihatan Awam kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh 5 hari bekerja daripada penerimaan fail dari daerah.
Lihat Statistik  »   
Setiap permohonan pembaharuan lesen (operasi dan penggunaan mesin x-ray) oleh Pengamal Perubatan Swasta akan dikemukakan ke Kementerian Kesihatan Malaysia dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
Lihat Statistik  »   

Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-02-2019 :: 12:11 PM