JKNM  JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

 

CIO KKM

 

tksuk

YBhg. Dato' Mohd Shafiq Bin Abdullah


PERANAN CIO KKM

(a) Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Kementerian/Negeri/Agensi dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Kementerian /Negeri /Agensi dan ISP Sektor Awam;
(b) Melaksana dan Menyelaras Penggunaan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global;
(c) Menyelaras Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian perkhidmatan Sektor Awam; dan
(d) Melaksana dan Menyelaras Inovasi Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT.

Jabatan Kesihatan Negeri Melaka      Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan    Latar Belakang Jabatan    Misi, Visi dan Objektif    Piagam Pelanggan    Pencapaian Piagam Pelanggan    Carta Organisasi    Direktori Staf 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 20-06-2019 :: 11:49 AM