Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Perubatan

 

Permohonan untuk Pendaftaran Klinik Perubatan/ Pergigian swasta akan dihantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa dua puluh (20) hari dari tarikh premis lulus pemeriksaan pra-pendaftaran
Lihat Statistik  »   
Semua permohonan pembaharuan lesen kemudahan dan perkhidmatan Jagaan kesihatan swasta di hantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari tarikh penerimaan lengkap dokumen.
Lihat Statistik  »   
Menyediakan Pasukan Perlindungan Perubatan (PPP) kepada VVIP (Negeri Melaka dan dari Luar Negeri Melaka) yang berkelayakan mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia
Lihat Statistik  »   
Memproses permohonan lengkap Penubuhan Lembaga Perubatan di hantar ke Hospital Melaka dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
Lihat Statistik  »   
Mengemukakan keputusan Lembaga Perubatan di hantar kepada pemohon dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
Lihat Statistik  »