Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan

 

Memberi maklumbalas dalam masa 1 hari bekerja bagi setiap aduan pelanggan berkaitan kerosakan ICT yang diterima.
Lihat Statistik  »   
Memproses permohonan pengesahan dalam perkhidmatan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
Lihat Statistik  »   
Memaklumkan akuan penerimaan aduan secara bertulis atau email kepada pengadu dalam tempoh satu hari bekerja selepas aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Menyediakan waran-waran peruntukan kecil untuk Hospital, Pejabat Kesihatan Daerah dan Pergigian Negeri Melaka dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh waran peruntukan diterima
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima
Lihat Statistik  »   
Memberikan perkhidmatan latihan untuk kemajuan kerjaya dan pembangunan modal insan bagi anggota-anggota di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun.
Lihat Statistik  »   
Memberi layanan dengan hormat, sopan, dan penyayang tanpa mengira bangsa, agama, umur, jantina ataupun sosio-ekonomi pelanggan
Lihat Statistik  »   
Memproses permohonan persaraan wajib dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh permohonan lengkap diterima.
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan siasatan aduan mudah dan sederhana dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
Lihat Statistik  »   
Memastikan setiap rujukan kaunseling dari majikan akan mendapat maklumbalas dalam tempoh tujuh (7) hari waktu bekerja daripada tarikh rujukan diterima
Lihat Statistik  »