Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka

 

Mengeluarkan Sijil Penjualan Bebas kepada industri dalam tempoh 1 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan siasatan aduan kategori mudah dan sederhana dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
Lihat Statistik  »   
Memproses permohonan lengkap Penubuhan Lembaga Perubatan dihantar ke Hospital Melaka dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
Lihat Statistik  »   
Menyediakan Pasukan Pelindungan Perubatan (PPP) kepada VVIP (Negeri Melaka dan dari dari Luar Negeri Melaka) yang berkelayakan mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia.
Lihat Statistik  »   
Mengemukakan kes pendakwaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Kesihatan Awam kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh ( 5 ) hari bekerja daripada penerimaan fail dari daerah.
Lihat Statistik  »   
Memberi layanan dengan hormat, sopan dan penyayang tanpa mengira bangsa, agama, umur, jantina ataupun sosio-ekonomi pelanggan.
Lihat Statistik  »   
Semua permohonan pembaharuan lesen kemudahan dan perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta dihantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari tarikh penerimaan lengkap dokumen.
Lihat Statistik  »   
Setiap permohonan Lesen Racun Jenis A, B, Permit Natrium Hidroksida dan Permit Psikotropik yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja.
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima.
Lihat Statistik  »   
Memberi sokongan yang bersepadu kepada Pejabat Kesihatan Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam menguruskan kawalan wabak dengan cekap dan berkesan dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut jenis wabak
Lihat Statistik  »