Pilihan Tema : 

Unit Kejuruteraan Operasi

 • LATAR BELAKANG

  • Unit Kejuruteraan Operasi diwujudkan pada tahun 2010 bagi mengambilalih fungsi syarikat juruperunding SIHAT. Penubuhan unit ini adalah bagi melaksanakan kawal seliaan khidmat sokongan hospital.
 • SKOP PERKHIDMATAN

  • Menilai Keberkesanan pelaksanaan secara menyeluruh penswastaan Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) dalam mematuhi perjanjian konsesi/kontrak bagi kelima-lima perkhidmatan seperti perkhidmatan penyelenggaraan kejuruteraan fasiliti (FEMS), perkhidmatan penyelenggaraan kejuruteraan biomedikal (BEMS), perkhidmatan pengurusan sisa klinikal (CWMS), perkhidmatan pembersihan (CLS) dan perkhidmatan linen dan pendobian (LLS). 
  • Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas sistem, pepasangan, loji dan peralatan jentera/mekanikal dan biomedikal/elektronik.
  • Penyediaan laporan ‘Beyond Economic Repair 2’ (BER2) dan ‘sijil perakuan pelupusan’ (PEP) bagi peralatan jentera/mekanikal, elektrik dan biomedical temasuk menyemak laporan Beyond Economic Repair 1(BER1) yang disediakan oleh syarikat konsesi. 
  • Memastikan operasi rangkaian teknologi maklumat (CMIS) dan program jaminan mutu (QAP) bagi PSH dikemaskini serta berkesan. 
  • Menyemak prestasi, laporan teknikal, laporan kejadian dan aduan bagi PSH termasuk membuat penilaian prestasi dengan melaksanakan pemotongan yuran terhadap syarikat konsesi setiap bulan.
  • Pemantauan kerja penyelenggaraan bangunan, sistem, pepasangan, loji dan peralatan jentera/mekanikal, elektrikal dan biomedikal semasa tempoh tanggungan kecacatan (DLP) bagi hospital/fasiliti baru.
  • Menyelaras maklumat berkaitan pembayaran set tambahan di hospital. 
  • Menyemak Hospital Specific Implementation Plan(HSIP) setiap tahun bagi kesemua PSH. 
  • Memberi khidmat nasihat teknikal dan profesional kepada pengarah hospital, timbalan-timbalan pengarah hospital dan semua pengguna yang memerlukan. 
  • Menyediakan spesifikasi kerja, lakaran lukisan pembinaan, lawatan tapak serta dokumen yang berkaitan. 
  • Pemantauan projek-projek pembangunan dan kerja-kerja pengujian dan pentauliahan.

Toggle Setting Menu