Pilihan Tema : 

Jabatan Pembedahan Plastik & Rekonstruktif

 • LATAR BELAKANG

  Jabatan Pembedahan Plastik & Rekonstruktif diketuai oleh seorang Ketua Jabatan (Pakar Pembedahan Plastik dan dibantu oleh tiga orang Pakar Pembedahan Plastik dan pegawai-pegawai perubatan. Unit Kebakaran & Kelecuran adalah terletak di bawah tanggungjawab Jabatan ini.
 • VISI DAN MISI

         
   VISI  
   
  • Menyediakan perkhidmatan kesihatan yang terdiri daripaada kumpulan professional yang berdedikasi, yang mempunyai visi yang inovatif dalam perawatan pesakit, kajian serta program pendidikan, berpandukan teknologi maklumat yang bersesuaian.
   MISI  
  • Menyediakan perawatan Pembedahan Plastik & Rekonstruktif yang berkualiti dengan kemudahan yang terbaik.
  • Menjadikan Jabatan Pembedahan Plastik & Rekonstruktif sebagai sebuah pusat kecemerlangan di Hospital Melaka.
  • Mengamalkan budaya kerja yang menghargai dan menghormati setiap individu.
  • Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran professional berterusan serta kajian pada semua peringkat.
  • Menggunakan teknologi maklumat terkini dalam meningkatkan mutu perkhidmatan yang mesra pelanggan
 • OBJEKTIF 

  Menyediakan perkhidmatan kepakaran yang memberi keutamaan rawatan rekonstruktif kepada pesakit-pesakit yang mengalami kelainan ‘congenital’ atau kecacatan akibat trauma, kebakaran dan tumor dan penyakit sistemik.

  Memastikan semua anggota mempunyai pengetahuan serta kemahiran dalam perkhidmatan yang disediakan.

  Memastikan semua anggota bersikap professional dalam menyampaikan perkhidmatan yang mesra pelanggan dengan semangat kerja berpasukan.
  Memastikan perkhidmatan yang disampaikan adalah cepat, cekap dan selamat.

  Menggalakkan kaji selidik serta audit untuk membantu meningkatkan mutu perkhidmatan.

 • SUB UNIT DI BAWAH JABATAN

  • Burn Unit
 • SKOP PERKHIDMATAN

  • Fungsi-fungsi utama Jabatan Pembedahan Plastik termasuk :-
   • Memberi perkhidmatan rawatan pesakit dalam berdasarkan Piagam Pelanggan Wad.
   • Memberi perkhidmatan rawatan pesakit luar berdasarkan Piagam Pelanggan Klinik.
   • Menjalankan aktiviti pembedahan ke atas pesakit di dewan bedah utama dan kecil.
   • Menjalankan perkhidmatan kepakaran di Hospital Kluster Negeri Melaka (klinik dan / atau pembedahan).
   • Memberi perkhidmatan atas panggilan / kecemasan 24 jam setiap hari.
   • Bertindak sebagai pusat rujukan perkhidmatan Pembedahan Plastik serta Kebakaran & Kelecuran untuk semua hospital daerah di Melaka,  daerah selatan Negeri Sembilan dan bahagian utara Johor.
   • Bertindak sebagai pusat latihan Pembedahan Plastik untuk pegawai perubatan yang menjalani program sarjana.
  • Fungsi-fungsi lain termasuk :-
   • Menjalankan program pendidikan berterusan kepada anggota jabatan, hospital dan negeri.
   • Menjalankan aktiviti-aktiviti kualiti (ISO 9001, Akreditasi dan sebagainya).
   • Menjalankan aktiviti penyelidikan
   • Menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan pesakit.
 • PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

  • Memberi perkhidmatan rawatan kepakaran pesakit dalam berdasarkan Piagam Pelanggan Wad.
  • Memberi perkhidmatan rawatan kepakaran pesakit luar berdasarkan Piagam Pelanggan Klinik.
  • Menjalankan aktiviti pembedahan kepakaran ke atas pesakit di dewan bedah utama dan harian di dua hospital kluster.
  • Menjalankan perkhidmatan kepakaran Plastik Dan Rekonstruktif di Hospital Kluster Melaka (Non Lead) iaitu Hospital Jasin.
  • Memberi perkhidmatan atas panggilan aktif /kecemasan 24 jam.
  • Menjadi pusat rujukan rawatan kebakaran dan kelecuran dari Hospital non lead Kluster Melaka, selatan Negeri Sembilan dan di bahagian utara Johor.
  • Menjadi pusat latihan pembedahan plastik untuk pegawai perubatan yang menjalani Program Sarjana Pembedahan, Ortopedik dan Otorinolaringologi.
  • Fungsi-fungsi lain termasuk menjalankan program pendidikan berterusan kepada anggota jabatan, hospital dan negeri, menjalankan aktiviti-aktiviti kualiti (ISO900, akreditasi dan sebagainya), menjalankan aktiviti penyelidikan dan menjalankan aktviti pendidikan kesihatan pesakit.

Toggle Setting Menu