Pilihan Tema : 

Jabatan Oftalmologi

 • LATAR BELAKANG

  Jabatan Oftalmologi, Hospital Melaka menyediakan perkhidmatan rawatan mata kepada penduduk di seluruh negeri Melaka serta meliputi kawasan yang bersempadan dengannya seperti Negeri Sembilan, Johor Utara dan Pahang.

  Perkhidmatan ini merangkumi rawatan pelbagai penyakit mata, pelbagai pembedahan mata major dan minor dan juga rawatan segera kepada kes-kes kecemasan.

  Juga merupakan pusat latihan bagi pelajar perubatan dan juga latihan kepakaran dalam bidang ini

 • VISI DAN MISI

         
   VISI  
   
  • Melaka menjadi sebuah negeri dengan rakyatnya yang sihat melalui satu sistem perkhidmatan kesihatan yang efisien, prihatin, seimbang dan mampu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat bagi menghadapi cabaran negara maju.
   MISI  
  • Untuk membimbing dan mendahului ke arah mencapai satu sistem rawatan kesihatan yang optima melalui perkhidmatan, penggalakkan dan pemulihan yang berkesan demi meningkatkan mutu kehidupan rakyat negeri melaka.
 • OBJEKTIF 

  Memberikan perkhidmatan kepakaran oftalmologi yang berkualiti dan berkesan kepada semua pesakit yang memerlukan perkhidmatan kami.

  Memastikan kakitangan di Jabatan Oftalmologi mengikuti pelajaran perubatan yang berterusan di samping menyediakan perkhidmatan pengajaran.

  Menjalankan penyelidikan dan audit perubatan untuk mengekalkan perawatan oftalmologi yang berkualiti ke arah memenuhi kepuasan pelanggan.

 • SUB UNIT DI BAWAH JABATAN

  • Klinik Oftalmologi
  • Klinik Optomoetri
 • SKOP PERKHIDMATAN

  • Rawatan kes-kes kes baru
  • Rawatan kes-kes susulan
  • Perkhidmatan optometri
  • Pembedahan dan prosedur mata
  • Tugasan atas panggilan
  • Rawatan pesakit dalam
 • PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

  • Rawatan Am Mata
  • Rawatan Kecemasan Mata
  • Perkhidmatan Diagnostik Mata
  • Pembedahan Mata; major dan minor
  • Prosedur mata;rawatan laser, injeksi mata
  • Perkhidmatan Klinikal Optometri Umum
  • Perkhidmatan Spesialiti Optometri:
   • Penglihatan Binokular & Ortoptik
   • Kanta Sentuh Khas
   • Penglihatan Terhad
   • Rawatan pesakit dalam bagi kes-kes kecemasan dan elektif.

Toggle Setting Menu