Pilihan Tema : 

Jabatan Radiologi

 • LATAR BELAKANG

  Jabatan Radiologi adalah salah sebuah jabatan klinikal yang terdapat di Hospital Melaka. Mula beroperasi sejak penubuhan Hospital Melaka pada tahun 1934. Jabatan ini berada di Aras 1 Blok Tambahan dan bersebelahan dengan Jabatan Kecemasan dan Trauma.

  Jabatan Radiologi berperanan untuk memberi perkhidmatan radiologi yang bernilai diagnostik di samping mengamalkan perlindungan radiasi berdasarkan Prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable) kepada pelanggan dan kakitangan. Perkhidmatan yang disediakan adalah merangkumi perkhidmatan radiografi am dan radiografi khas. Jabatan ini sentiasa komited untuk memberi perkhidmatan 24 jam kepada pesakit terutamanya bagi kes-kes kecemasan yang memerlukan perawatan segera dan kritikal.
 • VISI DAN MISI

         
   VISI  
   
  • Untuk menjadikan Jabatan Radiologi Hospital Melaka pusat pengimejan yang berupaya member perkhidmatan diagnostik yang tepat, prihatin, cekap danberkesan menerusi budaya kerja berpasukan, professional dan penyayang serta menggunakan modality terkini bertaraf dunia.
   MISI  
  • Menyediakan satu perkhidmatan pengimejan diagnostik yang efektif melalui semangat kerja berpasukan, sifat penyayang dan profesionalisma untuk mengesan dan mengesahkan penyakit seseorang individu bagi membolehkan ia menerima rawatan lanjut yang sempurna.
 • OBJEKTIF 

  Komited untuk member perkhidmatan yang mesra pelanggan, penuh ikhlas dan bertanggungjawab.
  Menghasilkan imej-imej filem yang mempunyai nilai diagnostik tinggi.

 • SKOP PERKHIDMATAN

  1. Menyediakan 14 perkhidmatan radiologi meliputi:

  1. Radiografi Am
  2. Mudahgerak
  3. Pergigian OPG
  4. Fluroskopi
  5. Ultrasound
  6. Perkhidmatan Payudara Mammography
  7. Intravenous Urography IVU
  8. Bone Densitometer
  9. CT Scan
  10. MRI
  11. Perkhidmatan II di Dewan Bedah
  12. Perkhidmatan Laporan Radiologi
  13. Perhidmatan Interventional Radiology IR yang memberi perkhidmatan kepada pesakit dalam dan luar; dan
  14. Perhidmatan Hospital Kluster (Pakar Radiologi/Pegawai Perubatan dari Jabatan Radiologi Hospital Melaka melakukan pemeriksaan Ultrasound di Unit Radiologi sebanyak 3 kali di Hospital Jasin dan 2 kali di Hospital Alor Gajah pada setiap bulan termasuk menyediakan Laporan Radiologi Am dan temujanji Pemeriksaan Khas).

  Selain itu, jabatan ini juga memberi perkhidmatan rundingan radiologi, nasihat klinikal dan konferens radiologi bersama jabatan lain di Hospital Melaka yang memerlukan khidmat rundingan.

  2. Jabatan Radiologi berazam member perkhidmatan radiologi yang berkualiti, selamat, berorientasikan pesakit, efisien dan kosefektif. Beraspirasi menjadi jabatan pusat kecemerlangan yang mempunyai peralatan radiologi tercanggih dalam menyediakan perkhidmatan terbaik dan berkualiti seiring dengan misi dan visi dan objektif Jabatan Radiologi Hospital Melaka

  3. Untuk memastikan misi dan visi ini tercapai, Jabatan Radiologi sentiasa berusaha untuk mengekalkan objektif kualiti jabatan berada di tahap yang optimum. Bagi memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) sentiasa dipantau:

  • Masa pesakit menunggu untuk pemeriksaan am dari pendaftaran sehingga filem diserahkan tidak melebihi 45 minit pada waktu pejabat.
  • 97% laporan pemeriksaan khas dikeluarkan dalam masa 2 hari bekerja bagi pesakit dalam dan 90% laporan pemeriksaan khas dikeluarkan dalam masa 7 hari bagi pesakit luar.

  4. Jabatan berazam untuk mengekalkan dan meningkatkan lagi prestasi pencapaian agar perkhidmatan yang diberikan sentiasa berkualiti dan bertepatan dengan piagam pelanggan.

 • PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

  • Perkhidmatan Pemeriksaan Radiografi Am (Jabatan Utama dan Jabatan Ortopedik).
  • Perkhidmatan Mudah Gerak
  • PerkhidmatanPergigian – OPG (Orthopantomogram) & Lateral Cephalometric Radiograph
  • Ultrasound
  • Computerized Tomography (CT Scan)
  • Magnetic Resonance imaging (MRI)
  • Fluoroskopi
  • Intravenous Urography
  • Bone Densitometer
  • Mammografi
  • Fluoroskopi Dewan Bedah
  • Laporan Radiografi
  • Interventional Radiologi IR
 • AKREDITASI

  Jabatan Radiologi juga terlibat dengan program MSQH Akreditasi hospital. Ia melibatkan skop yang luas termasuk pengurusan dan carta organisasi jabatan, keperluan sumber manusia, fasiliti dan peralatan. Jabatan akan sentiasa memastikan semua urusan yang berkaitan adalah dikekalkan, menepati dan seiring dengan kehendak dan keperluan program MSQH Akreditasi hospital.

Toggle Setting Menu