Pilihan Tema : 

Jabatan Patologi

 • LATAR BELAKANG

  Jabatan Patologi merupakan salah satu Direktorat Diagnostik Klinikal Hospital Melaka. Jabatan ini berperanan penting dalam rawatan pesakit dan kesihatan awam melalui perkhidmatan makmal diagnostik dan Transfusi Perubatan. Jabatan ini menitikberatkan perkhidmatan yang segera, tepat dan menyeluruh. Perkhidmatan yang diberikan bukan sahaja tertumpu di Hospital Melaka tetapi merangkumi makmal kesihatan, hospital daerah, hospital swasta dan Hospital Kem Terendak di Negeri Melaka serta hospital Kementerian Kesihatan di negeri yang berhampiran. Lokasi Jabatan Patologi adalah bertempat di Aras 2, Kompleks Bangunan Tambnahan Hospital Melaka. Berhampiran dengan jabatan sajian, kamar bersalin, jabatan pembedahan pergigian dan klinik pakar.
 • VISI DAN MISI

         
   VISI  
   
  • Menyediakan perkhidmatan patologi yang cekap, tepat, cepat dan berinovasi berlandaskan sistem kualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan
   MISI  
  • Perkhidmatan Patologi akan menjadi satu perkhidmatan yang cemerlang menggunakan teknologi yang sesuai, terkini dengan anggota yang berilmu, berjiwa murni, peka terhadap keperluan pelanggan dan berteraskan budaya kualiti dan kerja berpasukan serta profesionalisma demi untuk kecemerlangan rawatan pesakit.
 • OBJEKTIF 


  Menyediakan perkhidmatan makmal diagnostik dan konsultasi dalam Patologi Kimia, Hematologi, Anatomik Patologi dan Mikrobiologi Perubatan.

  Menyediakan latihan klinikal dan analitik kepada anggota Jabatan Patologi, anggota Kemententerian Kesihatan, pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi dan agensi kerajaan yang lain.

  Memberikan perkhidmatan konsultasi kepada jabatan-jabatan di Kementrian Kesihatan berkaitan Perkhidmatan Patologi.

  Terlibat secara langsung dan bekerjasama dengan jabatan klinikal yang lain dalam penyelidikan dan pembangunan perkhidmatan Patologi dan bidang yang berkaitan.

 • SUB UNIT DI BAWAH JABATAN

  • Kaunter Utama (Preanalitikal) - penerimaan permintaan ujian.
  • Makmal Pendiagnosan
  • Makmal Patologi Kimia
  • Makmal Hematologi
  • Makmal Mikrobiologi
  • Makmal Serologi
  • Makmal Histologi
  • Makmal Saitologi
 • SKOP PERKHIDMATAN

  • Mengurus program latihan Perkhidmatan Patologi bagi pelatih dari Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta mengikut program/ modul latihan
  • Menggalakkan penglibatan dalam kajian serta penyelidikan dalam bidang Patologi mengikut keperluan demi peningkatan perkhidmatan
  • Memberi perkhidmatan nasihat kualiti dan teknikal Patologi ke makmal kesihatan, hospital daerah Negeri Melaka melalui lawatan pakar dan penyeliaan makmal
  • Menyediakan perkhidmatan penerimaan ujian makmal di Kaunter Utama.
  • Menyedia dan memberikan perkhidmatan diagnostik klinikal bidang Patologi (ujian segera dan rutin)
   • Patologi Kimia
   • Hematologi
   • Mikrobiologi
   • Serologi
   • Anatomik Patologi (Histo-sitologi), yang diperlukan dalam perawatan pesakit di Hospital Melaka
  • Menyediakan perkhidmatan ujian khas yang menjadi makmal rujukan kepada hospital-hospital daerah dan klinik-klinik kesihatan di negeri Melaka.
  • Memberikan khidmat rundingan kepakaran berkaitan bidang Patologi kepada jabatan-jabatan di KKM dan juga agensi kerajaan yang lain.
  • Menyediakan perkhidmatan ujian saringan dan pengesanan dadah berbahaya kepada agensi kerajaan yang berkaitan (PDRM, AADK, ATM), saringan Thalassemia dan lain-lain.
  • Menyediakan perkhidmatan Fine needle aspiration cytology (FNAC) di Jabatan Patologi dan mobile FNAC di klinik payudara, jabatan radiologi dan wad.
  • Menyedia dan memberikan latihan teknikal, klinikal dan bioperubatan kepada anggota Jabatan, anggota Kementerian Kesihatan Malaysia, serta institutsi latihan dan pengajian tinggi dan agensi kerajaan yang lain.
  • Mengurus penghantaran spesimen dan penerimaan keputusan untuk ujian-ujian khas ke makmal rujukan seperti Hospital Kuala Lumpur,Pusat Darah Negara(PDN), Institut Penyelidikan Perubatan (IMR), Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan, Jabatan Kimia dan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru.
  • Terlibat secara langsung dan/atau bekerjasama dengan jabatan klinikal yang lain dalam menjalankan penyelidikan (teknikal atau klinikal) dan pembangunan perkhidmatan Patologi.

Toggle Setting Menu