Pilihan Tema : 

Caj Wad

Bayaran pendahuluan (deposit) untuk masuk ke wad adalah berbeza dari seorang ke seorang bergantung kepada kelas wad. Jika seorang pesakit yang dimasukkan ke wad & kemudiannya dipindahkan ke kelas wad yang lebih tinggi atas permintaannya, hendaklah membayar semua caj rawatan mulai dari tarikh pesakit tersebut dimasukkan ke wad kecuali caj wad.Jadual berikut menunjukkan caj dan bayaran deposit untuk warganegara Malaysia dan warganegara asing.

Deposit Wad

PESARA
Kelas Pertama - Katil 1 Kelas Pertama - Katil 2 Kelas Pertama - Katil 4 Kelas Kedua
PERCUMA PERCUMA PERCUMA PERCUMA

WARGANEGARA MALAYSIA
Kelas Wad Kelas Pertama Kelas Kedua Kelas Ketiga
Perubatan RM700 RM200 RM20
Pembedahan RM1100 RM400 RM30
Bersalin dan O & G RM800 RM350 RM15

WARGANEGARA ASING
Kelas Wad Kelas Pertama Kelas Kedua Kelas Ketiga
Perubatan RM2100 RM900 RM600
Pembedahan RM3300 RM1500 RM1200
Bersalin dan O & G RM2100 RM1500 RM1200

Pendahuluan perlu ditambah apabila kurang daripada bil interim. Wad deposit dan caj wad adalah berbeza dari seorang ke seorang bergantung kepada jenis penyakit dan jenis kelas wad. Simpan slip deposit anda untuk menuntut kembali pulangan daripada caj akses selepas anda keluar dari wad.

Caj Harian Wad

Pekerja Kerajaan yang dimasukkan ke kelas wad yang lebih tinggi atas permintaannya, akan dikenakan bayaran sesuai dengan kadar masyarakat mengikut budibicara manakala sektor swasta perlu mengemukakan surat jaminan (GL).

WAD CAJ BAYARAN HARIAN WAD 
AWAM / SWASTA KERAJAAN / PESARA WARGA ASING
KELAS 1 RM80.00 - Katil 1
RM40.00 - Katil 2
RM30.00 - Katil 4/ lebih
PERCUMA
PERCUMA
PERCUMA
RM320.00
RM240.00
RM200.00
KELAS 2 RM20.00 PERCUMA RM180.00
KELAS 3 RM3.00 PERCUMA RM160.00

Caj Rawatan Pesakit Dalam

WAD CAJ RAWATAN PESAKIT DALAM
WARGANEGARA KERAJAAN / PESARA WARGA ASING
KELAS 1 RM10.00 PERCUMA RM100.00
KELAS 2 RM5.00
KELAS 3 PERCUMA 

Nota:
Jika seorang pesakit yang dimasukkan ke wad & kemudiannya dipindahkan ke kelas wad yang lebih tinggi atas permintaannya, hendaklah membayar caj wad pada peringkat kelas yang lebih tinggi.

Toggle Setting Menu