Pilihan Tema : 

Caj Rawatan Klinik Pakar

Caj Rawatan Klinik Pakar (Pesakit Luar)

BIL JENIS RUJUKAN WARGANEGARA MALAYSIA WARGANEGARA ASING
1. Rujukan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan
  1. Percuma bagi lawatan pertama.
  2. RM5 bagi setiap 'Follow-up' tidak termasuk siasatan.
  1. RM120 bagi lawatan pertama.
  2. RM120 bagi setiap lawatan tidak termasuk segala siasatan.
2. Rujukan daripada Pengamal Perubatan Persendirian
  1. RM30 bagi lawatan pertama.
  2. RM5 bagi setiap 'Follow-up' tidak termasuk siasatan.
  1. RM120 bagi lawatan pertama.
  2. RM120 bagi setiap lawatan tidak termasuk segala siasatan.
3. Kes-kes 'Follow-up' yang telah keluar daripada wad.
  1. RM5 bagi setiap lawatan termasuk segala siasatan.
  1. RM120 bagi setiap lawatan tidak termasuk segala siasatan.

Toggle Setting Menu