Pilihan Tema : 

Bayaran Pesakit Wad Harian

Bayaran Pesakit Wad Harian

JENIS RUJUKAN WARGANEGARA MALAYSIA WARGANEGARA ASING
KADAR CAJ WAD KADAR CAJ RAWATAN KADAR CAJ WAD KADAR CAJ RAWATAN
Rujukan Kerajaan RM3.00 Kelas 1 RM160.00 Kelas 1
Rujukan Swasta RM3.00 Kelas 3 RM160.00 Kelas 1

Toggle Setting Menu