Pilihan Tema : 

Bayaran Pesakit Harian HDU

Bayaran Harian Pesakit HDU Warganegara Malaysia

BIL JENIS RUJUKAN KADAR CAJ WAD KADAR CAJ RAWATAN JUMLAH CAJ
1. Rujukan Kerajaan RM 10.00 RM 3.00 RM 13.00
2. Rujukan Swasta RM 50.00 RM 3.00 RM 53.00

Toggle Setting Menu