Pilihan Tema : 

Perkhidmatan Sokongan

Perkhidmatan sokongan di Hospital Melaka adalah perkhidmatan yang diberikan dalam menyokong dan melengkapi perkhidmatan klinikal yang diberikan di Hospital Melaka. Perkhidmatan sokongan terbahagi kepada dua iaitu :

  1. Perkhidmatan Sokongan Klinikal
  2. Perkhidmatan Sokongan Bukan Klinikal

Perkhidmatan Sokongan Klinikal adalah seperti berikut :

Perkhidmatan Sokongan Bukan Klinikal adalah seperti berikut :

Toggle Setting Menu