Pilihan Tema : 

Notis Hakcipta Laman Web Rasmi Hospital Melaka

NOTIS HAKCIPTA LAMAN WEB RASMI HOSPITAL MELAKA

Hakcipta laman web rasmi HM dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Hospital Melaka kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan,diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada pihak Hospital Melaka.

Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam laman web ini adalah kepunyaan syarikat atau organisasi tersebut.

Toggle Setting Menu