Pilihan Tema : 

Amalan Hijau


 • DEFINISI AMALAN HIJAU

  Mengurangkan atau meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia, pembangunan, aplikasi produk dan peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar (alam semulajadi).

  TEKNOLOGI HIJAU
  Merujuk kepada produk, peralatan atau sistem yang memenuhi kriteria-kriteria berikut:
  i.  Meminimumkandegrasi kualiti persekitaran;
  ii. Mempunyai pembebasan Gas Rumah hijau (GHG) yang rendah atau sifar;
  iii.Selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan;
  iv.Menjimatkan tenaga dan sumber asli;
  v. Menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui.

  OBJEKTIF
  i.  Untuk mengurangkan kadar penggunaan tenaga.
  ii. Untuk meningkatkan kesedaran terhadap amalan hijau serta menggalakkan penggunaan Teknologi Hijau.
  iii.Untuk menerapkan akticiti amalan hijau dan mewujudkan kesedaran mengenai kepentungan malan hijau dikalangan warga hospital.
  iv.Menggalakkan jabatan dan unit mengamalkan penggunaan teknologi hijau di pejabat masing-masing.

  GARIS PANDUAN AMALAN HIJAU HOSPITAL MELAKA
 • Jawatankuasa Induk Amalan Hijau Hospital Melaka

  Penasihat                              : Dr. Azhar bin Mohd Sali
  Pengerusi : Che Sukri bin Che Mat
  Timbalan Pengerusi : Cik Vilasini Narayanan
  Setiausaha : Pn. Norimah binti Yatim
  Ahli Jawatankuasa : 1. Pn. Siti Mahanum binti Azman
      2. En. Hanafi bin Husaini
      3. Pn. Norhanizan binti Baharuddin
      4. Tn. Hj. Abdul Kahar bin Bibon
      5. Y/M Raja Anuar bin Raja Majid
      6. Pn. Azizah binti Judin
      7. Cik Amizah binti Abdullah Hashim
      8. Pn. Kamariah binti
      9. Pn. Juhannis binti Idris
      10.Matron Salbiah binti Rahmad
      11.En.Zulkefli bin Baba
      12.En. Mohd Said bin Sulaiman
      13.Cik Izyan Nadiah binti Abdul Kahar
      14.Puan Nurhayati binti A.Rahman
      15.Cik Siti Nur Aishah binti Abd Razak
      16.Cik Siti Nor Aishah binti Zainal
      17.Cik Nurazia binti Saleh - Urusetia
 • Penjimatan Tenaga :

Toggle Setting Menu