Unit Pesakit Luar

  PERKHIDMATAN  KLINIKAL
  • Perkhidmatan Cucian Luka dan Pembedahan Kecil (e.g nail evulsion)
  • Perkhidmatan Pengambilan Darah dan Suntikan
  • Perkhidmatan Pemeriksaan Kesihatan (Medical Check Up)
  • Perkhidmatan Klinik Pemakanan, Klinik Diabetik, Klinik Mata dan sebagainya.
  • Program rawatan Tibi
  • Program Methadone (dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK)
  • Klinik Penjagaan Kaki
  • Klinik Berhenti Merokok