Unit Kewangan

  PERKHIDMATAN  SOKONGAN BUKAN KLINIKAL

Unit Kewangan adalah di bawah Bahagian Pengurusan Hospital Alor Gajah.Unit ini diketuai oleh seorang Penolong Akauntan W27 dan dibantu oleh dua orang Pembantu Tadbir (Kew) W22 dan mempunyai 3 PembantuTadbir (P/O) N19 dan 9 PembantuTadbir (Kew) W19. Unit ini juga mempunyai satu lagi sub-unit yang terletak di aras bawah iaitu, Unit Hasil dan Daftar Masuk.

Skop Perkhidmatan

  • Penyediaan Anggaran Belanjawan
  • Perolehan Bekalan / Perkhidmatan / Kerja
  • Baucar Bayaran (Dengan Pesanan Tempatan)
  • Penyediaan Gaji
  • Pembayaran Gaji – Melalui Sistem eSPKB / Perubahan Gaji Secara Manual
  • Penyediaan Sijil Gaji Akhir
  • Urusan Panjar Wang Runcit
  • Mengurus Teguran Akauntan Negara / Perbendaharaan / Audit
  • Menyediakan Penyata / Cukai Pendapatan
  • Urusan Projek-Projek Pembangunan