Unit Kecemasan dan Trauma

  PERKHIDMATAN  KLINIKAL

Jabatan Kecemasan Dan Trauma adalah satu unit yang beroperasi 24 jam selama 365 hari. Beroperasi menguruskan kes-kes kecemasan dan rawatan pesakit luar sekiranya Jabatan Pesakit Luar tidak beroperasi. Pesakit akan disaring mengikut tahap keterukan berpandukan sistem triaging yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia seperti berikut:

Skop Perkhidmatan