Piagam Pelanggan

  PROFIL JABATAN

Kami berjanji akan :

 1. Memberi layanan dengan hormat, sopan dan penyayang tanpa mengira bangsa, agama, umur , jantina ataupun sosio–ekonomi pelanggan.
 2. Memastikan masa menunggu diJabatan Kecemasan dan Trauma seperti berikut:
  • 100% kes di zon merah dilihat serta merta
  • 100% kes di zon kuning dilihat dalam masa 15 minit atau kurang.
 3. Setiap pesakit akan dirawat dengan professional.
 4. Memberikan perkhidmatan yang cekap dan selamat kepada pelanggan
 5. Segala maklumat mengenai penyakit dan rawatan dan dirahsiakan dan hanya boleh diberitahu kepada pihak tertentu dengan keizinan pesakit, tertakluk kepada undang-undang.
 6. Memberikan akuan penerimaan aduan secara bertulis atau e-mail kepada pengadu dalam tempoh satu (1) hari bekerja selepas aduan diterima.
 7. Memastikan laporan perubatan pesakit disiapkan dalam tempoh 28 hari bekerja( Hospital Utama ) / 14 hari bekerja ( Hospital Daerah ) dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 8. Masa menunggu untuk mendapatkan ubat di kaunter Farmasi Pesakit Luar adalah dalam tempoh 30 minit.

Untuk melaksanakan Hospital Alor Gajah melaksanakan piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk: