Unit Pesakit Dalam

  PERKHIDMATAN  KLINIKAL

Skop Perkhidmatan

Menerima kemasukan pesakit dari hospital Melaka (Step Down)  untuk meneruskan perubatan dan pemulihan kejururawatan