Kawalan Infeksi

  PERKHIDMATAN  SOKONGAN KLINIKAL
  • Kawalan infeksi di hospital-hospital di Malaysia telah bertapak sejak tahun 1990an dan tiada usaha untuk menyelaraskannya.
  • Tahun 2001, Jawatankuasa Kawalan Infeksi Peringkat kebangsaan di KKM telah ditubuhkan untuk menyelaras dan memantau aktiviti Kawalan Infeksi di hospital-hospital KKM.
  • Buku Polisi dan Prosedur Kawalan Jangkitan mula di wujudkan.
  • Kawalan Infeksi di Hospital Alor Gajah telah wujud dari Hospital Alor Gajah yang lama dan telah dijadikan satu unit apabila berpindah ke Hospital baru.

Skop Perkhidmatan

  • Melindungi pesakit dari ‘ hospital care associated infection (HCAI)’
  • Melindungi kakitangan hospital, pelawat dan individu lain dalam persekitaran penjagaan kesihatan dari sebarang jangkitan (HCAI).

Masa Operasi

Isnin – Jumaat : 8.00 pagi – 5.00 petang