Hospital Kluster

Perluasan Hospital Kluster

Apakah itu Hospital Kluster?

 • Kumpulan beberapa hospital dalam 1 negeri
 • Kedudukan geografi berhampiran
 • Perkhidmatan dan aliran pesakit diintegrasikan
 • Fungsi hospital dikongsi bersama (sumber & peralatan)
 • Cluster Management Team” dan “Governing Body” akan menguruskan operasi dan memantau prestasi di dalam cluster

Konsep Hospital Kluster

Transformasi Perkhidmatan Perubatan

 • Memperkukuhkan integrasi pengurusan penjagaan kesihatan pesakit di dalam Hospital Kluster
 • Mempertingkatkan kepuasan pelanggan
 • Mempertingkatkan kompetensi anggota perawatan di hospital
 • Perkongsian dan pengoptimaan sumber meningkatkan kecekapan
 • Mempertingkatkan dan memperluaskan liputan perkhidmatan kepakaran di Hospital Tanpa Pakar
 • Mengurangkan kesesakan di Hospital Berpakar.

Apakah Pilot Projek Hospital Kluster Melaka?

Projek Kluster

 • Mengurangkan masa menunggu menjalankan prosedur AVF
 • Meningkatkan bilangan prosidur Orthopedik  di Dewan Bedah Hospital Jasin
 • Meningkatkan BOR di Hospital Non Lead (Hospital Alor Gajah)

Faedah Hospital Kluster Kepada Pesakit

Kesihatan

 • Tempoh menunggu untuk pembedahan AVF & Fixation of long bone fracture lebih singkat
 • Mengurangkan mortality dan morbidity
 • Dialisis dapat dilakukan lebih awal menggunakan AVF. Elak komplikasi IJC.

Kewangan

 • Pembedahan AVF tidak perlu dijalankan di hospital swasta (kos swasta RM 1.5 hingga 2.5K)
 • Komplikasi IJC dapat dielakkan, kurang risiko jangkitan, tidak kerap masuk wad. (1 IJC = RM 300)
 • Pesakit yang berasal dari Jasin dan Alor Gajah boleh jalani pembedahan dan follow up di daerah masing-masing.

Pencapaian Hospital Kluster Melaka

Output / KPI

 • Bilangan kes AVF dibuat di Hospital Jasin.
 • Bilangan kes Orthopedik di buat di Hospital Jasin

Outcome / KPI

 • BOR Hospital Alor Gajah & Hospital Jasin mencapai 65% ke atas
 • Masa menunggu AVF berkurangan
 • Peratus pencapaian masa menunggu prosidur ‘long bone’ 7 hari meningkat di Orthopedik.

Impak Projek

Bekerja Dalam Pasukan

 • Komunikasi secara langsung dengan pakar
 • Penjadualan lawatan Pakar dan tarikh temujanji secara bersepadu dalam cluster
 • Piawaian Proses Kerja di dalam Kluster
 • Mengurangkan Birokrasi

Organisasi

 • Perubahan Pengurusan
 • Merakyatkan perkhidmatan
 • Peningkatan Akauntabiliti kepada Pakar
 • Kompetensi Anggota bertambah
 • Mobilisasi sumber seperti asset dan anggota
 • Sistem Pengurusan Pesakit diintegrasikan

Pelanggan

 • Tempoh menunggu pembedahan dapat dikurangkan
 • Kesamarataan dalam rawatan kepakaran
 • Penjimatan kos
 • Pelanggan mendapat lebih keselesaan dalam menerima rawatan