Dokumen Kualiti

  DOKUMEN RUJUKAN
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Borang SPK
Uploaded Date: 14 Nov 2021
Size: 186.67 KB
14 Nov 2021
PDF | 186.67 KB
2
Borang Cadangan Pindaam
Uploaded Date: 14 Nov 2021
Size: 9.71 KB
14 Nov 2021
PDF | 9.71 KB
3
Borang Edaran Dokumen
Uploaded Date: 14 Nov 2021
Size: 107.27 KB
14 Nov 2021
PDF | 107.27 KB
4
Lampiran 1 dan 2 - Carta Organisasi MS ISO dan Carta Fungsi
Uploaded Date: 14 Nov 2021
Size: 118.09 KB
14 Nov 2021
PDF | 118.09 KB
5
Lampiran 3 - Pihak Berkepentingan
Uploaded Date: 14 Nov 2021
Size: 75.75 KB
14 Nov 2021
PDF | 75.75 KB
6
Lampiran 4 - Urutan dan Hubungkait Proses dalam Sistem Pengurusan Kualiti di Hospital Alor Gajah
Uploaded Date: 14 Nov 2021
Size: 143.06 KB
14 Nov 2021
PDF | 143.06 KB
7
Lampiran 5 - Objektif Kualiti Terbitan 7
Uploaded Date: 14 Nov 2021
Size: 162.33 KB
14 Nov 2021
PDF | 162.33 KB
8
Garis Panduan Pengurusan Risiko 2019
Uploaded Date: 14 Nov 2021
Size: 938.42 KB
14 Nov 2021
PDF | 938.42 KB
9
Manual Kualiti Hospital Alor Gajah
Uploaded Date: 14 Nov 2021
Size: 416.18 KB
14 Nov 2021
PDF | 416.18 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader