MENGENAI KAMI

MISI, VISI DAN OBJEKTIF

Kementerian Kesihatan Malaysia

Visi

Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik.

Misi

Misi Kementerian Kesihatan adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama:

 1. untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:
  • mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
  • menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
  • mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka
    
 2. untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi :
  • mengutamakan pelanggan
  • saksama
  • tidak membebankan
  • cekap
  • wajar mengikut teknologi
  • boleh disesuaikan mengikut persekitaran
  • inovatif
    
 3. dengan menekankan
  • sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan
  • sifat menghormati maruah insan
  • penglibatan masyarakat

Jabatan Kesihatan Negeri Melaka

Visi

Melaka dijadikan sebuah negeri dengan rakyatnya yang sihat melalui satu sistem perkhidmatan kesihatan yang efisien, prihatin, seimbang dan mampu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat bagi menghadapi cabaran negara maju.

Misi

Untuk membimbing dan mendahului ke arah mencapai satu sistem rawatan kesihatan yang optimum melalui perkhidmatan perubatan, pencegahan, penggalakkan dan pemulihan yang berkesan demi meningkatkan mutu kehidupan rakyat negeri Melaka.

Objektif

Untuk membekalkan satu perkhidmatan kesihatan penggalakan, pencegahan dan rawatan asas kepada orang ramai terutama sekali penduduk luar bandar untuk membolehkan keseluruhan masyarakat memperolehi dan menikmati kemudahan-kemudahan kesihatan untuk menggalakkan mereka mengambil bahagian dalam proses penukaran sikap ke arah mencapai taraf kesihatan yang baik dan mengelakkan daripada berlaku dan merebaknya penyakit serta menjauhkan mereka daripada bahaya-bahaya kesihatan yang boleh menjejaskan kehidupan ekonomi dan sosial mereka.

Mengenai Kami      Perutusan Pengarah Kesihatan Negeri Melaka    Senarai Pengarah Kesihatan Negeri Melaka    Latar Belakang Jabatan    Piagam Pelanggan    Pencapaian Piagam Pelanggan    Carta Organisasi    Profil Perkhidmatan 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-08-2016 :: 03:18 PM
Data Terbuka
Data Terbuka
Arkib Elektronik
Arkib Elektronik
Peta Laman
Peta Laman
Laporan Perkhidmatan Online
Laporan Perkhidmatan
Online
Kajian Kepuasan Pelanggan
Kajian Kepuasan
Pelanggan
Maklumbalas Pelanggan
Maklumbalas
Pelanggan